Event App For Accenture Sin Spillgruppe

Velkommen til prosjekt siden for vårt bachelorprosjekt. Prosjektet går ut på å utvikle en løsning for Accenture sin interne spillgruppe. Løsningen skal gjøre det lettere å planlegge og koordinere events.

Jakob Ramstad
Asim Abazi
Hamza Aftab